Iedzīvotāji

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes publicētās informācijas, 2018. gada sākumā Gulbenes novadā kopā reģistrēti 21957 iedzīvotāji.  35, 4% no visiem novada iedzīvotājiem dzīvo Gulbenes pilsētā. No pagastiem visapdzīvotākie ir Stradu pagasts 8,1%,  Beļavas pagasts 7 % un  Lejasciema pagasts 6, 9%.  Vismazākais iedzīvotāju skaits ir Līgo pagastā, kur dzīvo 1,8 % no kopējā novada iedzīvotāju skaita.
Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Novadā pēc nacionālā sastāva iedzīvotāju skaits jau no 2009. gada praktiski ir nemainīgs. No visiem novada iedzīvotājiem 86,6 % - latviešu, 9,1% krievu tautības iedzīvotāji un 4,4 % citu tautību iedzīvotāji.

Pēdējo septiņu gadu laikā (kopš 2010. gada) iedzīvotāju īpatsvars darbaspējas vecumā no kopējā iedzīvotāju skaita ir bijis nemainīgs - vidēji 66 %,  ar tendenci samazināties. Praktiski nemainīgs 2018. gada sākumā ir bijis iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma īpatsvars  – vidēji 20.3 %, ar tendenci samazināties, un  minimāli palielinājies iedzīvotāju īpatsvars līdz darbaspējas vecumam, kas ir sasniedzis 13,8% 


Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka līdzīgi kā valstī kopumā, Gulbenes novadā iedzīvotāju mirstība ir lielāka nekā dzimstība. 2016. gadā dzimstības koeficients uz 1000 iedzīvotāju bija 9,5, kas ir par 0,3 mazāks nekā 2015. gadā.  2016. gada beigās dabīgais pieaugums bija negatīvs: - 151. Arī migrācijas saldo 2015. un 2016. gadā ir bijis negatīvs: - 288.

Nodarbinātība

Pozitīvi ir tas, ka novadā pēdējo trīs gadu laikā ir samazinājies ilgstošo bezdarbnieku skaits, kas 2015. gadā sastādīja 33,4%, bet 2018. gada sākumā bija  29, 8%.Pamatojoties uz NVA iesniegtajiem datiem, Gulbenes novadā 2018. gada 31. janvārī bezdarbnieka statuss ir 910 iedzīvotājam. Visvairāk bezdarbnieku reģistrēts pirmspensijas vecuma grupā virs 50 gadiem, kopā šajā vecuma grupā reģistrēti 395 darba meklētāji, jeb 43% no kopējā bezdarbnieka statusa saņēmušo personu skaita. Vislielākais skaits bezdarbnieku 362 ir ieguvuši profesionālo izglītību, bet 233 vispārējo vidējo izglītību.


Darbs Gulbenes novadā 

Ekonomiskās aktivitātes rezultātā arī Gulbenes novadā vērojams darbaspēka pieprasījuma palielinājumus. Bezdarba līmenis 2019.gadā ir vidēji 5,6% no darbspējīgajām personām. Kvalificētu darbinieku īpatsvars samazinās, kas būtiski ietekmē uzņēmumu konkurētspēju un ierobežo izaugsmes potenciālu.  Novērojams, ka darba tirgū trūkst nozaru speciālistu, kā arī mazkvalificētā darbaspēka. 

Lai palīdzētu satikties Gulbenes novada darba devējiem un potenciālajiem darba ņēmējiem, sociālajā vietnē Facebook.com izveidota  publiskā  grupa "Darbs Gulbenes novadā". Platformas ietvaros ir iespēja brīvi pievienot informāciju par vakancēm, prakses iespējām uzņēmumos, kā arī uzrunāt potenciālos darba devējus. 
Pašvaldība vakanto darba vietu sludinājumiem izlases kārtībā veido vizuālus uzskates materiālus, lai veicinātu interesi par noteiktām amata vietā, kā arī sludinājumi tiek publiskoti mājaslapā sadaļā "Darbs Gulbenes novadā".
Aicinām uz sadarbību un vēlam veiksmi, sameklējot labākos darbiniekus un labākos darba piedāvājumus!


Kultūra un atpūta Gulbenes novadā

Gulbenes novadā ir bagātīgs kultūrvēsturiskā mantojuma objektu klāsts. Novadā valsts aizsardzībā atrodas 275 valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, kā arī tas ir bagāts ar 15 muižu apbūves kompleksiem. Ievērojamākie ir Vecgulbenes muižas komplekss, Jaungulbenes muiža, Stāmerienas muiža, Litenes muiža, Beļavas muiža, Lizuma muiža, Kalnienas un Rankas muižas. Ap muižu kompleksiem, baznīcām un vēsturiski nozīmīgām teritorijām attīstās novadu nozīmes tūrisma vietas.

Par kultūras vides bagātību un daudzpusību Gulbenes novadā rūpējas 16 kultūras/tautas nami ar kolektīvu saimi. Ik gadu novada teritorijā notiek vidēji 800 pasākumi, kas pulcē vidēji 90 tūkstošus apmeklētāju.

Nozīmīgākie gada pasākumi Gulbenes novadā ir Ziemas auto rallijs "Sarma", ūdensmoču un motokrosa sacensības, velo maratons "Apsteidz tvaiku", "Bānīša dienas" u.c.

Gulbenes novadā tiek īstenotas arī tādas plašāka mēroga aktivitātes kā Muzeju nakts, Satiec savu meistaru, Baznīcu nakts, Dzejas dienas, Eiropas kultūras mantojuma un Tūrisma dienas, rallijs utt.

2019. gadā Gulbenes novada kultūras/tautas namos darbojas 107 amatiermākslas kolektīvi (t.sk. Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestris), iesaistot 1569 dalībniekus.

Gulbenes novads var lepoties ar lielu skaitu aktīvu tūrisma pakalpojumu sniedzēju, pie kuriem savas brīvdienas izvēlās pavadīt ģimenes, skolēnu un tūristu grupas, darba kolektīvi. Šeit ikviens varēs atrast sev tīkamu nodarbi un baudīt gan mieru un klusumu, gan aktīvo atpūtu.

Gulbenes novads piedāvā izbaudīt garšu nianses saimniecībās – gatavojot maizi uz ugunskura Stāmerienā, degustējot vīnu un grauzdējot kafiju Rankā, bet dažādus sierus nogaršo Strados.  Medus pasauli un bišu dzīvi iepazīt var Beļavā un Jaungulbenē.

 .