Pašvaldības grantu konkurss

komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Gulbenes novada teritorijā
Gulbenes novada pašvaldība organizē konkursu “Starteris” komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Īstenojot projektu konkursu, pašvaldība mērķtiecīgi vēlas veicināt novada ekonomisko attīstību, pašnodarbinātību un dzīves stila uzņēmumu veidošanos, dažādojot preču un pakalpojumu daudzveidību Gulbenes novadā.

Ikviens iedzīvotājs vai komersants, kas saimniecisko darbību uzsācis ne vēlāk kā trīs gadu periodā no pieteikuma iesniegšanas brīža un saimnieciskās darbības apgrozījums nepārsniedz 15 000EUR, aicināts izmantot iespēju pretendēt uz pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības ideju realizēšanai vai attīstīšanai.

2020.gadā grantu konkursa kopējais budžets apstiprināts 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro) apmērā, paredzot atbalstu vienas idejas autoram līdz 5000 EUR, lai 12 mēnešu periodā īstenotu ideju un veicinātu jaunu preču, pakalpojumu piedāvājumu novada administratīvajā teritorijā.

Plašāka informācija šeit>>

Izdota rokasgrāmata “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam”

Rokasgrāmata “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam” sniedz praktisku ieskatu sociālajā uzņēmējdarbībā un sociālā uzņēmuma veidošanā.  Tā sniegs atbildes uz galvenajiem jautājumiem, kas rodas, veidojot sociālo uzņēmumu: kā formulēt uzņēmuma sociālo mērķi? Kā veidot biznesa modeli? Kā apzināties aktivitāšu radītās pārmaiņas? Kādi ir soļi, lai kļūtu par sociālo uzņēmēju?

Grāmatas noslēgumā ietverti praktisko uzdevumu paraugi, ko var ērti izdrukāt un aizpildīt, domājot par sava sociālā uzņēmuma veidošanu.

Rokasgrāmata ir digitāla un ikvienam interesentam lejuplādei pieejama bez maksas šeit>>

VIDEOKONFERENCE par ekonomiskās izaugsmes atjaunošanu - “Kā dzīvosim pēc ārkārtas situācijas?”

Krīze - grūts, bet lielisks brīdis izaugsmei!

Videokonferencē ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, ekonomists Jānis Ošlejs, profesors Andrejs Ērglis un zinātnieks Andris Miglavs diskutē par tādiem jautājumiem kā:

 • nepieciešamie pasākumi ekonomiskās izaugsmes atjaunošanai pēc ārkārtējās situācijas,
 • valdības noteiktais atbalsts uzņēmējdarbībai,
 • efektīvākie ekonomikas sildīšanas stimuli,
 • operatīvākie paņēmieni izkļūšanai no krīzes un tās sekmīga pārvarēšana, krīze kā iespēju laiks, reģionālā ekonomika pēckrīzes periodā u.c.

Atbalsta pasākumi COVID-19 skartajiem uzņēmumiem


Lai uzzinātu par valsts atbalsta pasākumiem COVID-19 krīzes ietekmētie uzņēmēji aicināti izmantot vietni🔎 https://covid19.gov.lv/, lai uzdotu jautājumus un rastu atbildes. 

Informācija par atbalsta pasākumiem tautsaimniecībai saistībā ar COVID-19 izplatību, skatīt šeit>>

Informāciju par atbalsta pasākumiem tautsaimniecībai t.sk. Gulbenes novada pašvaldības atbalsta iespējas saistībā ar COVID-19 izplatību, skatīt šeit>>

Rezervē darba vietu kopstrādes telpā


Lai nodrošinātu labiekārtotas darba vide pieejamību attālinātā darba veicējiem un atbalstītu jaunuzņēmējus agrīnā attīstības posmā, Gulbenes novada pašvaldība izveidojusi kopstrādes telpu Gulbenē, Brīvības ielā 22, 2.stāvā.

Darba vietas nomas pakalpojumi pieejami ikvienam interesentam, tomēr prioritāri telpas būs pieejamas pašvaldības grantu konkursa atbalsta saņēmējiem, izmantošanai līdz 12 mēnešu ietvaros.

Telpa šobrīd labiekārtota ar 3 darba vietām un iespēju izvērsties, pielāgot darba vidi atbilstoši darbības specifikai.

Telpas iespējas nomāt uz vienu dienu vai mēnesi. Interesentus aicinām iesniegt iesniegumu pašvaldībā paraugs pieejams šeit>>.

Investīcijas

Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti, Gulbenes novada pašvaldība ir izveidojusi  brīvo nekustamo īpašumu karti.

Ikvienam ir  iespēja attālināti iepazīties ar pirkšanai, nomai pieejamo nekustamo īpašumu piedāvājumu Gulbenes novadā, 

skatīt šeit>>
Lai papildinātu piedāvājumu, aicinām iesniegt jaunus piedāvājumus par brīvajiem īpašumiem , sūtot informāciju par objektu e-pastā

Pasākumi

Pašvaldības un atbalsta organizāciju  pasākumu kalendārs palīdzēs Jums iegūt vērtīgu informāciju par tuvākajā laikā plānotajiem izglītojošajiem, informatīvajiem pasākumiem. 

Skatīt šeit>>

Darba resursi

Visu par un ap aktualitātēm darba tirgū Gulbenes novadā atradīsiet sadaļā "Darbs Gulbenes novadā"
Facebook publiskā grupa DARBS Gulbenes novadā ir satikšanās vieta darba devējiem un potenciālajiem darba ņēmējiem. Tā ir iespēja Gulbenes novada komersantiem ievietot aktuālākos vakanču sludinājums, reklamēt un piesaistīt kompetentus nozares speciālistus; novadniekiem būt informētiem par tiem. 
Pievienot darba sludinājumu šeit>>


Darbs Gulbenes novadā

Ekonomiskās aktivitātes rezultātā arī Gulbenes novadā vērojams darbaspēka pieprasījuma palielinājumus. Bezdarba līmenis 2019.gadā ir vidēji 5,6% no darbspējīgajām personām. Kvalificētu darbinieku īpatsvars samazinās, kas būtiski ietekmē uzņēmumu konkurētspēju un ierobežo izaugsmes potenciālu.  Novērojams, ka darba tirgū trūkst nozaru speciālistu, kā arī mazkvalificētā darbaspēka.
Lai palīdzētu satikties Gulbenes novada darba devējiem un potenciālajiem darba ņēmējiem, sociālajā vietnē Facebook.com izveidota  publiskā  grupa "Darbs Gulbenes novadā". Platformas ietvaros ir iespēja brīvi pievienot informāciju par vakancēm, prakses iespējām uzņēmumos, kā arī uzrunāt potenciālos darba devējus.
Pašvaldība vakanto darba vietu sludinājumiem izlases kārtībā veido vizuālus uzskates materiālus, lai veicinātu interesi par noteiktām amata vietā, kā arī sludinājumi tiek publiskoti mājaslapā sadaļā "Darbs Gulbenes novadā".
Aicinām uz sadarbību un vēlam veiksmi, sameklējot labākos darbiniekus un labākos darba piedāvājumus!

Komersanti aicināti līdz 15.janvārim Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus

Komersanti, kuri vasaras sezonā nodarbina jauniešus no 15 līdz 25 gadu vecumā vai nodrošina iespēju iepazīt nozares darbu praksē, līdz nākamā gada 15.janvārim varēs pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību" paredz dažādus nodokļu atvieglojumus līdz 90% apmērā trīs turpmākajiem taksācijas gadiem.

Informācija par nodokļu atvieglojumiem pieejama šeit>>

Ar pilnu saistošo noteikumu Nr.16 tekstu un dokumentiem, kādi nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem jāiesniedz, var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā skatīt šeit>>

Uzņēmējdarbības statistika Gulbenes novada kartē  

Interaktīvā karte pieejama šeit>>

Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar Jāņa sētas speciālistiem ir apkopojusi informāciju par uzņēmējdarbības aktivitāti novada teritorijā.

Karte paredz iespēju grupēt informāciju atbilstoši  populārākajām saimnieciskās darbības nozarēm un apakšnozarēm, atspoguļojot informāciju par :

 1. Uzņēmumu skaitu un izvietojumu kartē (ar gada apgrozījumu virs 70 000 EUR)
 2. Uzņēmuma adrese atbilstoši saimnieciskās darbības veikšanas vietai
 3. Nozares un individuālu uzņēmuma radīto pievienot vērtību
 4. Uzņēmumā nodarbināto skaitu
 5. Elektroenerģijas patēriņš blīvi apdzīvoto vietu griezumā aprēķināts pēc AS”Sadales tīkls” 2016.g. datiem
 6. Gada vidējais caurbraucošo kravas automašīnu skaits diennaktī pēc VAS”Latvijas Valsts ceļi” datiem
 7. Un cita informācija

 

 .